ตามจิตให้ทัน
Saturday, June 24, 2006
 
ตามจิตให้ทัน (Inspired by Dr. Sakul Changmai)

หมายถึง ใช้ปัญญาคิดส่องดูสภาพจิต หมายถึงแยกใช้สมองในการคิดและพยายามเข้าใจสภาวะจิดที่เกิดขึ้น ด้วยหลักพุทธศาสนาว่าด้วยเหตุและผลเสมอ คิดและรู้สึกอย่างไรล้วนมีที่มาที่ไป จิตเศร้า จิตวิตกกังวล จิดเหงา จิตร่าเริง หากเราหยุดคิดชั่วขณะและถามตัวเองว่าทำไมต้อง เศร้า เหงา ร่าเริง ไปตามการปรุงแต่งของอารมณ์แล้ว เราอาจได้รับคำตอบที่ชวนให้น่าคิดต่อว่า จริงๆสมควร มีอารมณ์ปรุงแต่งไปตามนั้นหรือไม่ เรื่องบางเรื่องหากใช้อารมณ์คิด เป็นเรื่องที่ทุกข์เศร้ามาก แต่ในขณะเดียวกันหากใช้สมองคิดด้วยปัญญาแล้ว อาจได้สติว่าไม่มีเหตุสมควรให้เศร้าด้วยประการทั้งปวงก็ได้ ดังที่ เสฐียรพงศ์ วรรณปก ปราชญ์ราชบัณฑิตยสถานพูดเสมอว่า หลักสำคัญที่สุดของพุทธคือ “ปัญญา” เรื่องที่น่าคิดต่อคือจะฝึกจิตอย่างไรให้แยกแยะระหว่างอารมณ์และปัญญา เพราะอารมณ์มักเกิดก่อนปัญญาเสมอ แต่หากได้รับการฝึก กระบวนการคิดอาจมาประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนฝึกจิตอย่างไรนั้น ผมคงจะได้แนะนำใน Tip for life ครั้งต่อๆไปครับ

24 มิ.ย. 2549
 

My Photo
Name:
Location: Sydney, Australia
Archives
June 2006 /


Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]